DiVA

Det Digitala Vetenskapliga Arkivet.

DiVA portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige.

För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och en länk till fulltexten där arbetet är publicerat.

DiVA är tillgängligt på biblioteket såväl som hemifrån. 

Länk till DiVA

Språk