Låneregler

Låneregler

För att låna på Vimmerby bibliotek behöver du ett bibliotekskort. Du som går på Vimmerby gymnasium kan använda ditt lånekonto på Vimmerby bibliotek, Storebro bibliotek, samt Södra Vi bibliotek.

Bibliotekskort

Du ansöker om ett bibliotekskort (även kallat lånekort) via vår hemsida eller vid besök på biblioteket. Du får ditt bibliotekskort genom att visa upp en giltig fotolegitimation i informationsdisken. Bibliotekskortet är gratis.

Bibliotekskortet ska visas upp vid lån. Kortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Föräldrar är ansvariga för lån på barns kort till barnet är arton år.

Anmäl till biblioteket om ditt bibliotekskort kommer bort, så spärras det.

PIN-kod

Till bibliotekskortet kopplas en PIN-kod. Med hjälp av den kan man reservera och låna om på bibliotekets hemsida samt låna själv i automaten på biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. DVD-filmer, tidskrifter, CD-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid. På kvittot står vilken dag lånetiden går ut.

Vill du förlänga ett lån måste du göra det innan lånetiden gått ut. Om någon annan har reserverat boken går den inte att låna om. Du kan förlänga dina lån via hemsidan eller telefon.

Lånetiden är sju dygn för spelfilm på dvd.

Tidskrifter har en lånetid på 14 dagar.

Lånetiden för e-böcker och e-ljudböcker är 28 dagar. Du kan låna högst tre e-medier per sjudagarsperiod, och de kan inte/behöver inte återlämnas.

Återlämning

Lånen måste lämnas tillbaka i tid. Återlämning sker på biblioteken, eller när biblioteken i Vimmerby, Storebro, eller Södra Vi är stängda, genom bokinkasten vid entrédörrarna.

Reservera

Du kan ställa dig i kö på media som är utlånade. Reserverar gör du via vår hemsida med ditt bibliotekskort/personnummer och PIN-kod. Det går också att göra på biblioteket, via telefon eller e-post. Det är gratis att reservera de medier vi har på Vimmerby bibliotek och våra filialbibliotek i Storebro och Södra Vi. Du kan även beställa böcker som saknas i Vimmerby kommun från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och är tills vidare gratis inom Sverige.

Övertidsvarning

Om du har meddelat oss din mailadress eller mobiltelefonnummer kan du få en övertidsvarning innan lånetiden går ut.

Påminnelse

Om du inte återlämnar dina lån i tid får du en påminnelse. Om du trots påminnelsen inte återlämnar, får du ytterligare en påminnelse.

Om du fortfarande inte lämnar igen dina lån, kan du få du en räkning på bokens värde plus en expeditionsavgift.

Du spärras som låntagare tills du återlämnat boken och betalat avgifterna eller betalat räkningen.

Den som är under arton år betalar inte övertids- eller expeditionsavgift, men är skyldig att betala för förstörda eller förkomna böcker och andra medier. Undvik onödiga avgifter - låna om eller återlämna böckerna!

Spara din lånehistorik

Vill du komma ihåg alla böcker du läst och lånat på Vimmerby/Storebro/Södra Vi bibliotek? Då kan du spara din lånehistorik.

Det är bara du själv som kan se dina tidigare lån. Bibliotekets personal eller andra låntagare kan aldrig se din lånehistorik. Vad du lånat tidigare är inte heller synligt i bibliotekspersonalens system.

Du måste själv välja att aktivera din lånehistorik. Dina lån börjar sparas först när du har gjort detta. Lån som du har gjort innan aktiveringen kommer inte att synas i din lånehistorik. Historiken sparas i 5 år.

Gör så här för att aktivera din lånehistorik:

 1. Logga in med personnummer/bibliotekskortsnummer och din PIN-kod.
 2. Klicka på Mina sidor.
 3. Klicka på Mina uppgifter.
 4. Klicka på Visa på raden till höger om Mitt konto på Vimmerby bibliotek.
 5. Klicka i rutan där det står Spara min lånehistorik (om rutan inte redan är ifylld).

Avgifter på biblioteket

 • Förkommen bok (gäller alla - målsman betalningsskyldig; om bokens/mediernas värde klart överstiger beloppet görs en särskild värdering.)
  • Vuxen 200 kronor
  • Barn 100 kronor
 • Icke i tid uthämtat fjärrlån
  • 20 kronor
 • Kopior/utskrifter
  • Gratis upp till fyra pappersark. 
  • Fem eller fler: 2 kr/ark.

Med reservation för ändringar.

Språk