Läs för ditt skolbarn

Läs för ditt skolbarn

Högläsning hjälper ditt barns språkutveckling

...men kan också stärka din och ditt barns relation.

6 skäl att läsa högt för barnen

  • Det sätter grunden för ett livslångt intresse för läsning.
  • Det utvecklar ordförrådet.
  • Det får barnens fantasi att växa.
  • Det förbättrar förmågan att lyssna.
  • Det är ett bra sätt att bygga en nära relation.
  • Det uppmuntrar nyfikenhet och viljan att lära sig mer.

Läs mer på Barnens bibliotek.

Språk