Riksarkivet

Riksarkivet

Digitala forskarsalen och Nationella Arkivdatabasen.

Här kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser i Digitala forskarsalen (tidigare SVAR) samt söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige i Nationella Arkivdatabasen (NAD).

Med tillgång till dessa resurser kan du komma igång med släktforskning med hjälp av ett antal skannade kyrkoböcker och databaser, och dessutom söka information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner.

Tillgänglig på bibliotekens publika datorer.

Länk till Riksarkivet

Språk