Ordningsregler

Våra bibliotek ägs av invånarna i Vimmerby kommun. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för böcker, utrustning och lokaler.

Dessa ordningsregler gäller:

 • Biblioteket ska kännas tryggt och säkert och du ska respektera andras önskan om lugn och ro.
 • Du ska visa hänsyn och respekt för både besökare och personal. Vi har nolltolerans mot kränkande beteende, rasism och homofobi.
 • Du får inte äta eller dricka vid datorerna.
 • Du ska plocka i ordning efter dig när du lämnar biblioteket.
 • Särskilda regler för datoranvändning finns anslagna vid datorerna.
 • Du måste respektera bibliotekets öppettider. Speciella regler gäller för MerÖppet på filialerna.
 • Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger på biblioteket.
 • Du får inte ta med dig djur till biblioteket med undantag av assistanshundar.

Kontakta bibliotekspersonalen om du har frågor eller upplever att reglerna inte följs. Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket. Om besökare fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp av väktare eller polis.

Regler för användning av Vimmerby kommuns biblioteks datorer

Förbudsskylt: Ingen mat eller dryckFörbudsskylt: Ingen mobiltelefonanvändning
 • Ta hänsyn till omgivningen. Det är inte tillåtet att föra högljudda samtal eller prata i mobiltelefon vid datorerna.
 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka vid datorerna.
 • Det är inte tillåtet att använda bibliotekets datorer för att gå in på webbsidor med stötande och olagligt innehåll: Pornografi, våldsbejakande extremism och det som omfattas av lagen hets mot folkgrupp (Se: https//lagen.nu/prop/2001/02:59).
  Det är bibliotekspersonalen som avgör vad som är stötande innehåll.

Search the catalogue

Language