Särskilt anpassade medier

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

Den här sidan är för dig som har svårt att läsa vanliga böcker. På biblioteken kan vi erbjuda bland annat talböcker, lättlästa och storstilsböcker. Vi har också en liten samling punktskriftsböcker och teckenspråksböcker på Äppelhyllan bland barnböckerna.

LL-böcker (Lättläst)

På biblioteket i Vimmerby och filialerna i Storebro och Södra Vi kan du låna lättlästa böcker. Det finns lättlästa böcker för både barn och vuxna. 

Lättlästa böcker har korta meningar, enkla ord och många bilder. På lättlästhyllan finns både faktaböcker och berättelser. Det finns även böcker med lite mer text, som passar dig som håller på att lära dig svenska.

På lättlästhyllan hittar du även förenklade versioner av populära romaner och klassiker. En del böcker kan du både läsa och lyssna på; de har en MP3-skiva fäst på insidan av pärmen.

Storstil

Storstilsböcker är böcker som har extra stor stil, vilket underlättar bland annat för dig som är synsvag eller synskadad. Bland storstilsböckerna hittar du både deckare, romaner och biografier.

Talböcker - Daisy

Vem får låna talböcker?

Talböcker får lånas av alla med någon typ av läsnedsättning. En läsnedsättning innebär att du har svårt att läsa tryckt text. Det kan bero på en synskada, ett rörelsehinder, en utvecklingsstörning, eller läs- och skrivsvårigheter.

Du behöver inte ha intyg för att få låna talböcker. Prata med oss om att du har svårt att läsa tryckta böcker. Om du inte kan komma till biblioteket själv, är långvarigt sjuk eller rörelsehindrad, så kan vi skicka hem talböcker till dig utan kostnad.

Det är MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) som anpassar tryckta böcker för personer med läsnedsättning.

Vad är talböcker?

En talbok är en inspelad uppläsning av en pappersbok. Den kan antingen vara en CD-skiva (daisy-skiva) eller en nedladdningsbar ljudfil och består av inläst tal i Mp3-format.

Du ska inte blanda ihop talböcker med ljudböcker. En ljudbok är också en inspelad bok, men talböcker får endast lånas av den som har någon form av funktionsnedsättning, medan ljudböcker får lånas av vem som helst.

MTM har en nedladdningstjänst för talböcker. Genom den tjänsten kan biblioteket bränna ned talböcker på egna daisy-skivor eller på minneskort för att spela på en daisy-spelare. 

Om du själv vill ladda ner talböcker finns även tjänsten Legimus. Du registrerar dig på ditt eget bibliotek, vartefter du kan ladda ned talböcker till hemdatorn eller din mobiltelefon. Läs mer om Legimus här på vår webbplats.

Hur lyssnar jag på talböcker

För att lyssna på talböcker behöver du något av följande:

  • Daisyspelare
  • CD-spelare med mp3-funktion
  • DVD-spelare
  • Dator
  • Smartphone eller surfplatta

Läs mer om hur du börjar läsa talböcker på Legimus.se.

 

Search the catalogue

Language