Legimus

Legimus är en app för dig som har en tillfällig eller bestående läsnedsättning.

Legimus är en tjänst från MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier) som biblioteket erbjuder de låntagare som har en tillfällig eller bestående läsnedsättning.

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. Det går även att få punktskriftsböcker hemlånade, men då måste låntagaren kontakta MTM direkt, vilket kan göras när man fått ett Legimuskonto. Tjänsten som biblioteket erbjuder innebär att vi registrerar dig så att du får ett Legimuskonto.

Du behöver inte visa intyg för att vi ska registrera dig som Legimusanvändare.

Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

Rätt att låna talböcker

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd
  • tillfällig läsnedsättning.

Det räknas inte som en läsnedsättning att du har svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt eget språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Hur skaffar jag ett Legimuskonto?

Om du fortfarande går i grundskolan eller på gymnasiet så ska du kontakta din skol- eller gymnasiebibliotekarie angående Legimus. Efter gymnasietiden så blir Vimmerby bibliotek ditt "hemmabibliotek" när det handlar om administreringen av ditt Legimuskonto.

Som vuxen kontaktar du någon i personalen på Vimmerby bibliotek - eller på någon av våra filialer - så att vi kan träffas för att gå igenom det avtal som gäller för dig som Legimusanvändare, och som du måste acceptera innan vi kan registrera dig.

Hur lyssnar man på talböcker genom Legimus?

Det enklaste sättet är att använda Legimus-appen. Den hämtar man ner gratis till sin mobila iOS- eller Android-enhet.

Man kan även ladda ner en talbok till en dator och lyssna direkt, eller bränna till en CD-skiva och lyssna på det sättet.

All den här informationen och mer kan du hitta genom att gå till Legimus.se.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst är en service, där du som låntagare kan lämna in ett önskemål om inläsning av böcker och årsböcker med lokal och regional anknytning.

Tjänsten är avgiftsfri och utförs av Kalmar stadsbibliotek på uppdrag av Region Kalmar län.

Hur funkar inläsningstjänsten?

  • Du skickar ditt önskemål om inläsning till ditt lokala folkbibliotek.
  • Folkbiblioteket tar din förfrågan vidare till Kalmar Stadsbibliotek.
  • Om ditt önskemål inte kan godkännas får du direkt besked.
  • Processen från bok till talbok tar två till tre månader.

Kalmar stadsbibliotek meddelar ditt lokala folkbibliotek när boken finns tillgänglig för nedladdning i Legimus.

Språk