Regnbågshyllorna

På biblioteket kan du hitta massor av material med anknytning till HBTQIA+.

Våra regnbågshyllor finns för att förmedla kunskap och berättelser för att minska diskriminering och öppna upp för att varje människa ska få vara den hen vill, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion- eller trosuppfattning, kön, eller ålder.

Ett av våra viktigaste uppdrag som folkbibliotek är att arbeta aktivt för att tillgängliggöra biblioteket och genom att lyfta Hbtq+- och normkritiska medier hoppas vi kunna bidra till människors rätt att synas, respekteras och bemötas på ett professionellt sätt.

Vi har tre stycken regnbågshyllor på Vimmerby bibliotek:

  • På barnavdelningen på entréplanet
  • På vuxenavdelningen på entréplanet
  • På ungdomsavdelningen en trappa upp.

Sök

Språk