Teckningsutställning 2018

Utställning med alster från Tecknarworkshoppen!

Den tecknarworkshop som hölls under läslovet blev en sådan succé att vi nu kan sätta upp en hel utställning med de resulterande teckningarna!

Barnboksillustratören Emmalill Frank höll ju workshop på Vimmerby bibliotek den 31 oktober, och nu finns de teckningar som barnen ritade att skåda i entrén på Vimmerby bibliotek.  

Utställningen pågår: 5-15 november

Efter utställningen (16 november) kan barnen sedan komma och hämta sina teckningar.  

Välkomna!

Utställning av teckningar

Utställning av teckningar - sida 1

Utställning av teckningar - sida 2


 

Bilder från Tecknarworkshoppen:

Tecknarworkshop - introduktion

Vår barnbibliotekarie Petronella och Emmalill Frank

Tecknarworkshop - tecknande!

Tecknarworkshop - mer tecknande!

Kommunlogotyp

Vimmerby bibliotek