Enkät: låntagares användning av digitala tjänster - Enkät: låntagares användning av digitala tjänster

Evenemang

Enkät: låntagares användning av digitala tjänster

Vimmerby bibliotek med filialer har - som ni förhoppningsvis vet - vid det här laget flera digitala tjänster som vi erbjuder våra låntagare och besökare. En av huvudanledningarna till dessa digitala tjänster är att dessa möjliggör läsning i olika format för fler av våra låntagare. Vi vill att alla invånare ska kunna läsa böcker på det sätt som passar dem bäst, oavsett vilka personliga skäl de har.  

Nu har en enkät för att undersöka digitala tjänster och dess användare nått oss! Vi skulle uppskatta det väldigt mycket om ni som låntagare på Vimmerby bibliotek - eller på någon av våra filialer - kunde fylla i enkäten med era svar och åsikter.

Enkäten är inte på något sätt specifikt riktad till Vimmerby kommuns invånare, utan ni får väldigt gärna dela enkäten med släkt och vänner i hela Sverige! Ju fler svar som ramlar in, desto mer värdefullt och spännande blir resultatet. 

Enkäten är anonym och i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Mer detaljer om enkäten finns på enkätens förstasida. 

När enkäten är avslutad och resultaten har behandlats kommer vi att redovisa dessa i en sammanfattning här på Vimmerby biblioteks hemsida.


Språk

Öppettider idag