Utställningen Läs-surr 2022 pågår nu! - Utställningen Läs-surr 2022 pågår nu!

Evenemang

Utställningen Läs-surr 2022 pågår nu!

Under våren 2022 har alla förskoleklasser i Vimmerby kommun läst och arbetat med boken Mina första nordiska djur av Emma Jansson i ett årligt återkommande projekt som kallas Lässurr. 

Syftet med Lässurr är att hitta nya arbetssätt för förskoleklassen och väcka barnens läslust och nyfikenhet på böcker. 

Lässurr avslutas med en bokfest på biblioteket då barnen får träffa författaren till boken och får ett eget, signerat exemplar av boken i present. 


Utställningsbidrag från Rumskulla skola

Utställningsbidrag från Södra Vi skola

Utställningsbidrag från Astrid Lindgrens skola

Utställningsbidrag från Vimarskolan

Utställningsbidrag från Vimarskolan

Utställningsbidrag från Djursdala skola

Utställningsbidrag från Astrid Lindgrens skola

Utställningsbidrag från Vimarskolan

Utställningsbidrag från okända skolor med display av de böcker som utställningen är baserade på.

Språk

Öppettider idag