Anpassningar på grund av covid-19

Anpassningar på grund av covid-19

Restriktionerna har lyfts, men vi fortsätter att uppmana besökare att vara försiktiga runt andra.

- Var vänlig och tänk på att fortsätta med att hålla avstånd till varandra, för att vi skall kunna erbjuda en säker miljö för både personal och besökare.

- Låna gärna via utlåningsautomaterna. Man använder enklast sitt personnummer i kombination med samma PIN-kod som används på bibliotekets hemsida och i Biblio-appen.

- Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.


För generell information om covid-19 som rör kommunen och dess invånare, se Coronainformation från kommunen.

Med reservation för ändringar.


Vimmerby kommunslogotyp

Språk