Campus i Småland

Genom projektet Campus i Småland 2030 samverkar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för att säkra kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen – utifrån arbetsmarknadens behov och tillsammans med universitet, högskolor och yrkeshögskoleanordnare.

Vimmerby bibliotek har just nu enbart en referenshylla med böcker som främst är avsedda för eleverna som är inskrivna i Förskollärarprogrammet, men hyllan kommer att expanderas vartefter fler kurser erbjuds och samarbetet ökar. Hyllan är lokaliserad på entréplan i närheten av reservationshyllan. Referenshylla innebär att du inte får låna hem böckerna, men du kan låna boken och läsa boken inne på biblioteket. 

Om du inte kan hitta hyllan, fråga personalen i lånedisken.

   

Språk

Kontakt