Datorer och Internet

Datorer och Internet

Hos oss kan du använda datorer och internet gratis.

I Kontaktcenter, i anslutning till huvudentrén, finns en dator och skrivare för dig som kan klara av dina ärenden på högst 10 minuter. Här kan du även kopiera och scanna dokument.

På övervåningen i biblioteket finns fyra datorer för dig som behöver sitta en längre stund. Samtliga datorer innehåller de vanligaste textbehandling- och kalkylprogrammen och webbläsare. På tre av dessa datorer finns även släktforskarprogram.

Det finns också en sökdator på bottenvåningen för dig som vill söka i bibliotekets katalog, eller använda vår hemsida på något annat sätt.

Vi har ett trådlöst nätverk som du kan använda när du besöker oss. Det heter its-public. För att ansluta till det behöver du först läsa och acceptera avtalet som kommer upp på din mobila enhet.


Regler för användning av bibliotekets datorer

När du använder bibliotekets datorer gäller följande:

  • All form av mobbning, rasism och diskriminering är förbjuden
  • Pornografiskt material är inte tillåtet
  • Endast två personer får sitta samtidigt vid varje dator
  • Ta hänsyn till omgivningen. Det är inte tillåtet att föra högljudda samtal eller prata i mobiltelefon vid datorerna.
  • Du får inte äta eller dricka vid datorerna
  • Respektera upphovsrätten (tala gärna med personalen om du känner dig osäker)
  • Personalen får inte hjälpa till med kontoutdrag från banken

Missbruk av dessa regler kan leda till avstängning. Vid oklarhet avgör bibliotekspersonalen hur reglerna ska tolkas.

Begränsning i vad personalen kan/får hjälpa till med vid datorerna

Utskrifter

Personalen hjälper till så gott vi kan när besökare har problem med själva utskriftsprocessen - så länge det handlar om utskrifter som inte innehåller personliga uppgifter, som t.ex. bankkontoutdrag och annan information som kan vara sekretessbelagd eller mycket personlig. Personalen får inte längre hjälpa till med bankkontoutdrag (och annan information som finns på personers bankkonton), och vi hänvisar då besökare till att kontakta sin bank som kan skicka ut dessa via brev. 

Program på datorerna

När det handlar om hjälp med vissa program, exempelvis Microsoft Word (och andra delar av Microsoft Office), så är det inte något som personalen ska hjälpa till med. Det ingår inte i vår tjänst. Även om vissa personer bland personalen kanske skulle kunna hjälpa till så är det inte vad personalens arbetstid är till för.

Språk

Kontakt