Datorer och Internet

Datorer och Internet

På biblioteken har vi publika datorer du kan använda utan kostnad. På huvudbiblioteket i Vimmerby har vi en korttidsdator - tänkt att användas för sökning i bibliotekets webbkatalog - vid skönlitteraturen, och fyra stycken en trappa upp där du kan sitta lite längre. Tre av datorerna på övervåningen har ett antal databaser att använda för de som är intresserade av släktforskning.
Det finns dessutom en korttidsdator ute i Kontaktcenter där den gemensamma publika skrivaren står. 

Du kan även surfa kostnadsfritt på vårt trådlösa nätverk i Vimmerby och Södra Vi med dina mobila enheter. För att använda det trådlösa nätverket behöver du bara välja nätverket som heter "its-public", läsa, och acceptera avtalet som ska komma upp.

På Vimmerby bibliotek kan du även låna en iPad för användning inom bibliotekets väggar. Fråga mer om den i lånedisken. 


Regler för användning av bibliotekets datorer

När du använder bibliotekets datorer gäller följande:

  • All form av mobbning, rasism och diskriminering är förbjuden
  • Pornografiskt material är inte tillåtet
  • Endast två personer får sitta samtidigt vid varje dator
  • Ta hänsyn till omgivningen. Det är inte tillåtet att föra högljudda samtal eller prata i mobiltelefon vid datorerna.
  • Du får inte äta eller dricka vid datorerna
  • Respektera upphovsrätten (tala gärna med personalen om du känner dig osäker)

Missbruk av dessa regler kan leda till avstängning. Vid oklarhet avgör bibliotekspersonalen hur reglerna ska tolkas.

Begränsning i vad personalen kan/får hjälpa till med vid datorerna

Utskrifter

Personalen hjälper till så gott vi kan när besökare har problem med själva utskriftsprocessen - så länge det handlar om utskrifter som inte innehåller personliga uppgifter, som t.ex. bankkontoutdrag och annan information som kan vara sekretessbelagd eller mycket personlig. Personalen får inte längre hjälpa till med bankkontoutdrag (och annan information som finns på personers bankkonton), och vi hänvisar då besökare till att kontakta sin bank som kan skicka ut dessa via brev. 

Program på datorerna 

När det handlar om hjälp med vissa program, exempelvis Microsoft Word (och andra delar av Microsoft Office), så är det inte något som personalen ska hjälpa till med. Det ingår inte i vår tjänst. Även om vissa personer bland personalen kanske skulle kunna hjälpa till så är det inte vad personalens arbetstid är till för. 

Språk

Kontakt