GDPR

GDPR

Nu stärks skyddet kring dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och syftet är att stärka skydden för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Så hanterar Vimmerby bibliotek dina personuppgifter

På den här sidan vill vi informera dig om hur och i vilket syfte vi lagrar och hanterar dina eller ditt/dina barns personuppgifter. De personuppgifter biblioteket hanterar och lagrar är namn, adress, e-postadress, personnummer och telefonnummer.

Om du inte accepterar avtalet och vill bli borttagen från vårt register ber vi dig att kontakta oss snarast. I annat fall accepterar du att vi hanterar och lagrar personuppgifter om dig eller ditt/dina barn i syfte att:

  • registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade
  • kunna kontakta dig om du eller ditt/dina barn inte lämnat tillbaka böckerna
    eller medierna i tid
  • meddela dig eller ditt/dina barn när en eller flera reserverade böcker eller
    andra medier kan hämtas/lånas

De medier du eller ditt/dina barn lånar eller reserverar, registreras endast i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan eller får ta del av dessa. Så snart lånen är återlämnade, eller eventuella skulder är betalade, raderas uppgifterna om inte du eller ditt/dina barn personligen aktiverat eller medgivit lagring av tidigare bibliotekslån.


Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig eller ditt/dina barn. Uppgifterna raderas om du inte använt ditt bibliotekskort/konto på fem år, eller på din begäran.

Avtalet innefattar även personuppgiftshanteringen på bibliotekets webbsida, se webbsidan Användarvillkor.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om bibliotekets hantering av dina eller ditt/dina barns personuppgifter eller har frågor/funderingar/ önskemål. Du kan läsa mer om GDPR på Vimmerby kommuns hemsida: www.vimmerby.se/dataskydd

 

GDPR - signatur arial

Kommunens logotyp

Språk