Gemensamma läs- och fruktstunder

Från och med vecka 15 förändras sagostunden och blir istället en gemensam lässtund under vilken vi bjuder alla barn på frukt. Vi väljer ut böcker och startar upp lässtunden och sedan turas de föräldrar som vill om att läsa för barnen.

Alla är välkomna på lässtunderna även om bokvalet riktar sig främst mot barn upp till 6 år.

Välkomna!

Våra lässtunder sker veckovis både på huvudbiblioteket i Vimmerby och på filialerna i Storebro och i Södra Vi.

Åldersgrupp: Alla (men bokval för barn upp till 6 år)


GEMENSAMMA LÄSSTUNDER 2019 (hittills inplanerade):

Storebro bibliotek: måndagar kl. 17.00   OBS! Ny tid!
Inplanerade datum: 8/4, 15/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5

Södra Vi bibliotek: tisdagar kl. 16.00
Inplanerade datum: 9/4, 16/4, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5

Vimmerby bibliotek: Sagorummet onsdagar kl. 16.00
Inplanerade datum: 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5


   

Välkomna på lässtund!

 

Med reservation för eventuella ändringar.

Kommunlogotyp 

Mina sidor

Språk

Vimmerby bibliotek