Gemensamma läs- och fruktstunder

De gemensamma lässtunderna gör nu ett uppehåll under sommaren.

På de gemensamma lässtunderna bjuds alla barn som kommer på en frukt. Biblioteket väljer ut böcker och startar upp lässtunden, och sedan turas de föräldrar som vill om att läsa för barnen.

Alla är välkomna att delta på lässtunderna även om bokvalet riktar sig främst mot barn upp till 6 år.

Välkomna!


Våra lässtunder sker veckovis både på huvudbiblioteket i Vimmerby och på filialerna i Storebro och i Södra Vi.

Åldersgrupp: Alla (men bokval för barn upp till 6 år)


GEMENSAMMA LÄSSTUNDER HÖSTEN 2019 (inga ännu inplanerade):

Storebro bibliotek:  
Inplanerade datum: 

Södra Vi bibliotek:
Inplanerade datum: 

Vimmerby bibliotek: Sagorummet
Inplanerade datum: 


   Med reservation för eventuella ändringar.

Kommunlogotyp 

Språk

Vimmerby bibliotek