Hur skriver jag ut?

Hur skriver man ut och kopierar på biblioteket?

I dagsläget behöver man inte ha ett låne-/bibliotekskort hos Vimmerby bibliotek eller dess filialer för att få skriva ut och kopiera papper hos oss. Det kan ändras i framtiden. 

På både huvudbiblioteket i Vimmerby och filialerna i Storebro och Södra Vi gäller att alla utskrifter från de publika datorerna kommer till en och samma publika skrivare i respektive bibliotek.

På filialerna finns enbart en publik dator i varje. På huvudbiblioteket finns det dels korttidsdatorerna alldeles vid entrén, där man står och hanterar snabba ärenden (och kanske utskrifter) på upp till ca 10 minuter, och dels fyra stycken datorer en trappa upp i släktforskarsalen, där tre stycken har släktforskarmjukvara installerad. Alla datorer där är dock tillgängliga för allmänheten att använda om inget annat nämns för något visst evenemang.

Skulle det inte komma några utskrifter - man måste manuellt gå till skrivaren och använda en elektronisk "tagg" för att utskrifterna ska komma ut från skrivarkön - så kan det bero på att någon har ändrat var någonstans utskriften ska hamna. Se då till att namnet på skrivaren innehåller ordet "Followprint" eller prata med någon i utlåningsdisken på biblioteket så får du hjälp.


Kopiering/Utskrifter

För kopiering så är den nog enklast att du får hjälp direkt på plats av någon i lånedisken, speciellt som det skiljer sig lite mellan huvudbiblioteket och filialerna. 

Begränsning i vad personalen kan/får hjälpa till med vid utskrifterna

Personalen hjälper till så gott vi kan när besökare har problem med själva utskriftsprocessen - så länge det handlar om utskrifter som inte innehåller personliga uppgifter, som t.ex. bankkontoutdrag och annan information som kan vara sekretessbelagd eller mycket personlig. 

Personalen får inte längre hjälpa till med bankkontoutdrag (och annan information som finns på personers bankkonton), och vi hänvisar då besökare till att kontakta sin bank som kan skicka ut dessa via brev. 


Priser

För priser, se Vad kostar det på biblioteket? Observera att det är samma pris på utskrifter i formatet A4 som det är i A3 (på huvudbiblioteket; filialerna erbjuder inte A3-format).     

Språk

Kontakt