Fjärrlåneansökan

Nya riktlinjer för fjärrlån

Nya riktlinjer gäller från 16 november 2020 för hur fjärrlån hanteras.
Se undersidan 'Fjärrlån - frågor och svar' för att se hur du påverkas. 


Webbformulärproblem att tänka på (se nedanför formuläret)


Fjärrlåneansökan


Webbformulärproblem att tänka på

Delproblem 1: Det går inte att skicka ansökningar genom webbformuläret (nedan) från e-postadresser som innehåller ITSAM-domäner (bl.a. @vimmerby.se)

Det går inte fram några fjärrlåneansökningar fram om man skickar från en e-postadress från ITSAM-domänerna, det vill säga alla kommuner som ingår i ITSAM-gruppen, t.ex. förnamn.efternamn@vimmerby.se. Ansökningen skickas iväg, men den kommer inte fram till bibliotekets e-postbrevlåda p.g.a. tekniska problem som är mycket svårlösta.

Delproblem 2: Det går inte att skicka ansökningar genom webbformuläret (nedan) från vissa e-postadresser som inte är definerade enligt en viss webbstandard. 

Vissa e-postmeddelanden - från andra e-postadresser än i delproblem 1 - kommer inte fram trots att det ser ut som om ansökningen skickas iväg, men de kommer inte fram till bibliotekets e-postbrevlåda. Anledningen här är att e-postleverantören/-distributören inte har definierat alla protokoll och annat enligt den standard som krävs för att e-postmeddelanden ska lyckas ta sig genom kommunens brandvägg. En sådan e-postleverantör kan enligt vår erfarenhet vara t.ex. GoDaddy. 

Den enklaste lösningen

Det säkraste alternativet att få fram en ansökan är att använda en alternativ e-postadress hos någon av de större distributörerna av gratis e-postadresser, som t.ex. Google Mail (e-postadresser med @gmail.com), Yahoo (e-postadresser med @yahoo.com) eller Microsoft (e-postadresser med @hotmail.com, @outlook.com, @live.com), eller skicka oss ett e-postmeddelande direkt till oss på fjarrlan@vimmerby.se om ni inte har någon alternativ e-postadress.

För säkerhets skull, skicka gärna ett e-postmeddelande till oss på fjarrlan@vimmerby.se högst en vecka efter att ni har skickat in en fjärrlåneansökan (oavsett vilken ansökningsmetod ni har använt) om ni inte haft fått något svar om att vi har gjort er beställning. 

Om ni hade tänkt använda er e-postadress som har en ITSAM-domän med den anledningen att ni ska fjärrlåna för att ni vidareutbildar er inom tjänsten, glöm inte att meddela oss detta i ert meddelande. 

Vi ursäktar för krånglet som detta medför för vissa låntagare, men vi hoppas att ni har förståelse för detta då orsaken är ett tekniskt problem som vi upptäckte av en ren slump. Vi kan heller inte ta fram en egen teknisk lösning, utan måste tillförlita oss på de möjligheter som finns inom de tekniska ramarna.

// Bibliotekspersonalen

Språk