Källkritik - alltmer viktigt

Källkritik - alltmer viktig kunskap för att man ska veta vad som är sant

Källkritik innebär att man bedömer trovärdigheten hos de texter eller andra källor man har hittat. Det finns fyra kriterier att ta ställning till:

  1. Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara? Är dagboken en verklig dagbok? Vem har skapat hemsidan, på vilken domän finns den? Har den intervjuade verkligen sagt det som står i tidningen?
  2. Tidssamband – Den tid som förflutit sedan en händelse gör uppgifterna mindre pålitliga, minnet kan lura oss.
  3. Beroende – Har den som berättar själv varit med om händelsen? Har berättaren varit i kontakt med någon?
  4. Tendens – Fullständigt opartiska källor är antagligen svårt att hitta, vi betraktar verkligheten från olika perspektiv. Det är därför viktigt att du använder flera källor. Det två eller fler källor är överens om är troligen sant.

På den här sidan har vi försökt samla ihop information som ska hjälpa dig att skilja på vad som är äkta och vad som inte är äkta.

Verktyg för källkritik och informationssökning

Att tänka källkritiskt innebär att man reflekterar över om den källa man valt verkligen behandlar det den säger sig behandla. För att du ska få en uppfattning om den information du hittar är bra eller inte, behöver du kunna bedöma om den är trovärdig. En händelse, situation eller sak kan beskrivas utifrån olika perspektiv. Därför är det viktigt att du kan se på det du söker efter ur olika perspektiv. Då har du en god grund att själv kunna avgöra vad du tror är mest trovärdigt.

Mikoteket

På webbplatsen Mikoteket.se erbjuds arbetsmaterial i olika spår inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens. Det material som finns kan användas kostnadsfritt för icke-kommersiell utbildning och för intern kompetensutveckling. Medan länken nedan går till sektionen "Digital källkritik" så kan hela webbplatsen rekommenderas för en förhöjning av personlig digital kompetens och förståelse.

Skolverket

Skolverket har en sammanställd guide för källkritik för lärare som är mycket användbar för vem som helst som vill lära sig mer om att hitta pålitliga källor. De ger dig bra tips på vad du ska tänka på när du söker information, och länkar till information som är specialinriktat till olika målgrupper.

Anna Lindh-biblioteket

Anna Lindh-biblioteket (tidigare Försvarshögskolans samt Utrikespolitiska institutionens bibliotek) har en sökguide som täcker källkritik med tips om hur man värderar text med utgångspunkt från publikationstyp och textens utformning. Den här webbplatsen fokuserar på vetenskaplig informationssökning, och hur vetenskap publiceras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har flera bra rapporter för dig som vill läsa mer om källkritik. Även om de har några år på nacken så är de högst aktuella, då information om vad som är bra källkritik inte har något bäst-före-datum.
Alla rapporter är i PDF-format som kan ta en stund att ladda ner beroende på hastigheten på ert internet.

Språk

Kontakt