Ibland när vår webbplats uppgraderas så läggs det till nya funktioner som ibland hjälper oss som arbetar här, och ibland även er som besökare.

Vi ska försöka att berätta lite om dessa här, och förklara hur de kan hjälpa dig som besökare till vår webbplats, och som lånekortsinnehavare på Vimmerby bibliotek eller våra filialer.