PIN-kod

PIN-kod vid självbetjäningen

Av säkerhetsskäl krävs en personlig PIN-kod vid självbetjäningsdatorerna (låneautomaterna). Detta har att göra med den lag som kom i maj 2018, GDPR, som är en ny och mer detaljerad version av PersonuppgiftsLagen (PuL).

Oavsett om du använder ditt lånekort eller ditt personnummer (tio siffror) så behöver man alltså dessutom slå in sin fyrsiffriga PIN-kod för att kunna genomföra ett lån eller ett omlån vid automaterna.

Om du inte var bekant med vad en PIN-kod användes till på biblioteket innan GDPR så är det helt normalt. Fram till GDPR så har man enbart använt sin PIN-kod till att logga in på låntagarens "Mina sidor" på bibliotekets hemsida.

Du som har en kod men som har glömt den

  • Återställ PIN-koden från bibliotekets hemsida vid inloggningssektionen till "Mina sidor". Detta fungerar enbart om du har din e-postadress inlagd i din profil i bibliotekssystemet.

    eller
     
  • Kontakta bibliotekspersonalen (via telefon, e-post, eller i person) och be att du får en ny kod genererad och skickad till dig via SMS eller e-post. När du fått din automatiskt genererade PIN-kod kan du logga in och ändra till den kod som du vill ha.  

Du som är låntagare här sedan tidigare men som aldrig har haft en kod

  • Kom fram till lånedisken så ordnar vi den kod du vill ha åt dig. Efter att du har fått en kod så kan vi rekommendera att du lägger till en e-postadress till ditt bibliotekskonto. Med en e-postadress så kan man själv återställa sin PIN-kod via bibliotekets hemsida, och den nya PIN-koden skickas då till den e-postadress som finns knuten till ditt bibliotekskonto.      

Språk