Sagostund

Nu börjar sagostunden igen! Vi börjar med att ha sagostunder ute på filialerna i Storebro och Södra Vi. Zarah väljer ut böcker och läser.

Alla är välkomna!


Våra lässtunder sker veckovis både på huvudbiblioteket i Vimmerby och på filialerna i Storebro och i Södra Vi.

Åldersgrupp: Alla


SAGOSTUNDER HÖSTEN 2019:

Storebro bibliotek:  kl. 17.00
Inplanerade datum: 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10

Södra Vi bibliotek:  kl. 17.00
Inplanerade datum: 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10

Vimmerby bibliotek: Sagorummet
Inplanerade datum: Inte bestämt än


   Med reservation för eventuella ändringar.

Kommunlogotyp 

Språk