Tjänstekort

Tjänstekort

Lärare inom grundskolan kan få tjänstekort som ska användas vid lån till klassen, det vill säga när man lånar boklådor eller vid klassbesök på biblioteket.

Tjänstekortet befriar läraren från förseningsavgifter.

Tjänstekortet innebär också att läraren inte blir personligt ansvarig för förkomna böcker. Istället skickas fakturan till skolan.

Anställda inom Vimmerby kommun som fortbildar sig i tjänsten ska inte använda sig av sitt tjänstekort vid eventuella lån som gäller fortbildningen. Då gäller låntagarens privata lånekort. Nämn dock vid eventuell fjärrlånebeställning att det gäller fortbildning inom tjänsten, vilket ger ett kostnadsfritt fjärrlån.

Språk

Fem råd till dig som förälder