Vad är ett tjänstekort?

Vad är ett tjänstekort?

Lärare inom grundskolan kan få tjänstekort som ska användas vid lån till klassen, det vill säga när man lånar boklådor eller vid klassbesök på biblioteket.

Tjänstekortet befriar läraren från förseningsavgifter.

Tjänstekortet innebär också att läraren inte blir personligt ansvarig för förkomna böcker. Istället skickas fakturan till skolan.

Anställda inom Vimmerby kommun som fortbildar sig i tjänsten ska inte använda sig av sitt tjänstekort vid eventuella lån som gäller fortbildningen. Då gäller låntagarens privata lånekort. Om det behövs göras ett fjärrlån på grund av att en bok inte finns i vårt bibliotek, tänk på att anställda inom Vimmerby kommun som fortbildar sig i tjänsten är berättigade till avgiftsfria fjärrlån. Du är själv ansvarig för att informera personalen på biblioteket om detta när du beställer dina fjärrlån.

Språk

Kontakt