Vad är ett fjärrlån?

Fjärrlån - frågor och svar

Från och med 16 november 2020 gäller ett antal uppdaterade riktlinjer för fjärrlån

Riktlinjerna är framtagna i Vimmerby kommun efter att upphandlingen av det gemensamma transportavtal som funnits inom Blekinge, Kalmar och Kronobergs län försenats ytterligare. Detta påverkar hur vi kan erbjuda fjärrlånetjänsten till våra låntagare.    

Vi är mycket medvetna om att våra låntagare som reguljärt använder fjärrlånetjänsten kommer att påverkas olika mycket av dessa ändringar, jämfört med hur mycket de tidigare har använt tjänsten. Genom dessa nya riktlinjer gör vi vad vi kan för att kunna fortsätta erbjuda den tjänsten fjärrlån till våra låntagare. Då det som resultat av dessa ändringar kan bli många som söker samma böcker som finns på Vimmerby bibliotek så prioriterar vi kommunens invånare framför de som bor i andra kommuner. 

Även om fjärrlånetjänsten kommer att bli dyr för biblioteket under den tid som vi följer dessa begränsande nya riktlinjer, så känner vi att det är en tjänst som är för värdefull för att helt dra in för våra låntagare. Vi hoppas att ni som låntagare har förståelse för hur det kommer att fungera under den här tiden framöver.     
 


Vad är ett fjärrlån?

Om du söker en bok eller artikel som inte finns på biblioteken i Vimmerby, Storebro eller Södra Vi, kan vi låna in den åt dig från något annat bibliotek. Detta kallas fjärrlån.  


Hur många böcker får jag fjärrlåna samtidigt?

En låntagare är begränsad till fyra samtidiga fjärrlån. Denna nya begränsning beror på höjda transportkostnader. I denna begränsning ingår de eventuella beställningar som man har aktiva, så maxsiffran fyra gäller alltså antalet fjärrlån man har hemma kombinerat med antalet fjärrlån man väntar på.   


Vilka begränsningar finns på fjärrlån?

 • Vi fjärrlånar inte in någon litteratur nyare än ett år. 

Vad kostar det?

 • 20 per bok, 50 kr per artikel - en avgift som du kan betala när du hämtar ut fjärrlånet. Observera att fjärrlåneavgiften ligger kvar även om du inte hämtar ut fjärrlånet.
 • Ingenting - när det handlar om att fjärrlåna böcker på ditt modersmål (om modersmålet skiljer sig från svenska och de andra nordiska språken).
 • Ingenting - för anställda inom Vimmerby kommun som använder fjärrlånetjänsten när de fortbildar sig i tjänsten. De kommunanställda ska använda sitt privata lånekort när de fjärrlånar böcker och/eller artiklar för fortbildning - även om de har ett tjänstekort.    

Hur lång tid tar det?

Du får räkna med att ett fjärrlån kan ta två-tre veckor från det att du beställer boken till dess att den når biblioteket. Anledningen till detta är att vi behandlar fjärrlåneansökan som inköpsförslag, och behöver ta ett beslut för att se vad som är mest ekonomiskt och praktiskt för både biblioteket och våra låntagare. Försök vara ute i god tid med din beställning. Populär kurslitteratur kan vara svår att låna, eftersom många studerande kanske ska ha samma bok.   


Hur gör man?

 1. Se efter på vår webbplats att vi inte har boken/artikeln själva innan du bestämmer dig för att beställa fjärrlåna. Om vi har boken men den är utlånad, gå till steg 2. Dubbelkolla gärna det du letar efter, för ibland kan artikeln/avhandlingen du söker finnas i databasen DiVA som du hittar på bibliotekets databassida
   
 2. Din fjärrlåneansökan ska göras via fjärrlåneformuläret på webbplatsen (du måste logga in med ditt lånekortsnummer/personnummer och din PIN-kod). 
  • Ange författare, titel, utgivningsår och gärna även ISBN-nummer om det är en särskild upplaga du vill ha.
  • Om det är en artikel du vill beställa, ange då tidningens eller tidskriftens titel, årgång och nummer samt författare och titel på själva artikeln. Många gånger kan man själv få tag på en artikel på internet. 
  • Det är bra om du också meddelar oss ett senaste datum då du måste få boken – om du har ett sådant.   
 3. På grund av begränsningen på fyra fjärrlånade böcker så behöver vi veta vilka böcker/artiklar du prioriterar högst om du beställer fler böcker/artiklar.
  Anledningen till detta är att vi inte alltid vet hur många av de böcker som du ansöker om som leder till att vi köper in dem, eller också kan de vara slutsålda och därmed omöjliga att få tag på. Du kan ange denna prioritering i ett separat e-postmeddelande, eller prioritera varje fjärrlån separat i varje ansökan.
  Oavsett hur du gör, se till att det är uppenbart i vilken ordning du prioriterar böckerna/artiklarna. Om du ansöker om mer än EN fjärrlånad bok så kan vi inte börja göra beställningen innan vi har prioriteringslistan.     

Hur får jag reda på att min bok kommit?

När boken har kommit till oss meddelar vi dig via e-post, sms, eller brev beroende på vilken information du lämnat i din lånekontoprofil. Kom ihåg att meddela oss om du har ändrat telefonnummer eller mejladress, eller logga in och ändra den själv. 

Vi rekommenderar alltid STARKT att du hämtar ditt reserverade fjärrlån så snabbt som möjligt efter att du har fått ditt meddelande om att den är klar att hämtas från biblioteket, för i vissa fall KAN det påverka hur länge du får ha den hemma.  


Vad händer om min bok inte har kommit?

Om vi får besked om att din bok inte går att fjärrlåna av någon anledning så meddelar vi dig. Det kan vara så att boken redan är utlånad eller att den inte lånas ut som fjärrlån. Ibland kan det hända att boken du vill låna inte får lånas hem, utan du får sitta på biblioteket och läsa den.  


Vad händer om ni beslutar att inte köpa in några av de böcker jag fjärrlåneansökt om, och jag redan har max antal fjärrlån hemma?

Då är risken stor att du får ett meddelande från oss att vi inte kan hjälpa dig med några lån just nu.   


Hur lång är lånetiden på ett fjärrlån?

Lånetiden för ett fjärrlån är normalt fyra veckor, men det är alltid det långivande biblioteket som bestämmer hur länge du får låna fjärrlånet. Det är därför det kan stå olika återlämningsdatum på ditt kvitto om du fjärrlånar flera böcker som du hämtar samtidigt.

Notera att ibland kan du få information om - antingen från personalen som jobbar när du lånar boken, eller från det bokmärke som bör sitta i alla dessa böcker - att du får ha boken hemma mycket längre än de vanliga fyra veckorna, ofta mellan tre och tolv månader. Dessa lån är så kallade "Öppna lån". Ett öppet lån innebär att du får ha boken hemma som längst så länge som det står på ditt återlämningskvitto/på dina "Mina sidor" på bibliotekets webbplats, men så fort som någon gör en reservation på boken på det utlånande biblioteket så har de rätt att återkräva boken med kort varsel (ibland ett par dagar).

Du har dock som låntagare av öppna fjärrlån en minsta "Garanterad lånetid", ofta 15-28 dagar, som innebär att du får ha boken hemma en viss tid när du hämtar den från biblioteket, oavsett om någon reserverar den samma dag som du hämtar den. Vi rekommenderar dock alltid STARKT att du hämtar ditt reserverade fjärrlån så snabbt som möjligt efter att du har fått ditt meddelande om att den är klar att hämtas från biblioteket, för i vissa fall KAN det påverka hur länge du får ha den hemma.   


Hur lånar man om ett fjärrlån?

Om du vill låna om ditt fjärrlån måste du kontakta oss på biblioteket. Vi kontaktar det långivande biblioteket och meddelar sen om det gick att göra omlån och i så fall till vilket datum.  


Vad gäller angående återlämning av fjärrlånen?

Om du hämtade din fjärrlånade bok på Vimmerby bibliotek eller på någon av filialerna i Storebro eller Södra Vi så kan du lämna tillbaka ditt lån på vilken som helst av dessa platser. Det går bra att lämna en fjärrlånad bok i bokinkastet om ett bibliotek är stängt. 

Vimmerby, Storebro, eller Södra Vis bibliotek tar tyvärr inte längre emot böcker som ska till bibliotek i andra kommuner. Detta beslutet har tagits på grund av den höjda transportkostnaden, men kan komma att ändras när ett nytt transportavtal har upphandlats.  


Språk

Kontakt