Vad kostar det på biblioteket?

Vad kostar det på biblioteket?

Det är inte så många saker som kostar pengar på biblioteket för låntagarna i dagsläget. Detta är speciellt sant om man som låntagare tar väl hand om de medier man lånar och inte förlorar eller skadar dem.   

Biblioteket tar ut avgifter för reservation av fjärrlån, beställning av artikelkopior som vi inte har, samt förstörda eller förlorade böcker generellt. Det är dock ingen fjärrlåneavgift för barn- och ungdomsböcker.

Avgifter för låntagare:

  • Fjärrlån per vuxenmedia: 20 kr
  • Fjärrlån per artikelkopia: 50 kr
  • Papperskopia: 2 kr/papper över fyra pappersark (se Kontantfritt; oavsett om det är svartvitt/färg/enkelsidigt/dubbelsidigt)

Notera att bibliotekspersonalen kommer att anta att medier är förkomna om de inte blir återlämnade efter ett minimalt antal påminnelser. Se därför till att den låntagarinformation som finns i systemet stämmer så att kommunikation mellan bibliotek och låntagare fungerar. Det är upp till låntagaren att se till att mobilnummer och/eller e-postadresser är aktuella och korrekta. 

Förkommen eller förstörd media ersätts med beräknat åter­anskaffnings­värde.

Notera också att Vimmerby bibliotek och dess filialer är kontantfria sedan en tid tillbaks, och nu enbart accepterar betalning med bankkort (ännu inte på filialerna) eller Swish. Dessa betalningsmetoder kräver ett betalningsbelopp på minst 10 kr. 

Man ska dock tänka på att om man blir skyldig 100 kr eller mer så kan man inte längre låna något på Vimmerby bibliotek eller dess filialer förrän man har betalat så att man hamnar på en skuld under 100 kr.   

Språk

Kontakt